Hvem er vi?

Vi er et sted, hvor du kan få faglig hjælp til dansk, engelsk, matematik, samfundsfag og andet. Her kan du øve dig i at skrive og udtale dansk, engelsk og tysk, samt få hjælp til at forstå breve fra Århus Kommune og andre offentlige instanser og svare dem.

Vi kalder os en lektiecafe, men vi er ikke en klassisk lektiecafe. Vi hører nok egentlig til under sprogtræning.

Vores målgruppe er alle: Børn, unge, voksne og ældre.

Vi giver også støtte og råd vedr. opdragelse af børn i forhold til danske normer. Men du kan også bare komme for at få en snak og et fællesskab.  Vi har tavshedspligt, så det, du siger, kommer ikke videre til andre.
Hos os er der et venligt og rart klima, hvor vi griner meget.

Mange af vores brugere har været og arbejdet i Danmark i mange år, men de har ikke i de mange år formået at lære dansk, og det er de flove over. Derfor kalder vi os en ‘lektiecafe’ og ikke ‘dansk sprogtræning’.

Men vi mest arbejder med sprogtræning og formidling af dansk kultur.
Vi fejrer højtiderne og taler om, hvad der sker i landet. Og vi laver udflugter, hvor vi formidler dansk kultur.
Men vi giver også lektiehjælp til de skolebørn, der kommer. Og det er også en fast gruppe.

Vi har åbent tirsdage fra kl. 13.00 – 16.30.

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.

Få hjælp til lektierne hos Lektiecaféen Stærke Sammen

2014-10-15 17.31.58

Kontakt os for yderligere information

Initiativtagere/koordinatorer:

Susanne 61 60 39 50(primær)

Mira 26 28 21 94 (sekundær)

staerkesammen@hotmail.com

Lektiecafeen ‘Stærke Sammen’ samarbejder med:

  • Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C
  • Sank Lukas Kirke, 8000 Aarhus C
  • FOF Aarhus, 8000 Aarhus C
  • Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Aarhus C.
  • Foreningen TidTilFamilie
  • Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Aarhus.
  • Multietnisk Kulturcenter
  • Lektiehjælp Tusindfryd og  Gellerup Bibliotek
  • Trygfonden